REJESTR AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

07.02.2019 14:25

Formularz do sprawdzenia czy dany agent jest zarejestrowany w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych

 

Informacje o agencie:

(Proszę wypełnić co najmniej 2 pola)
Numer agenta:
Nazwa agenta:
(Nazwa lub część nazwy agenta)
Imię:
Nazwisko:
Numer wpisu do rejestru KRS:
Nr wpisu do EDG:
Numer Identyfikacji Podatkowej:
Numer PESEL:
Miejscowość:
(Miejscowość - miejsce wykonywania działalności gospodarczej)
Ulica:
(Ulica - miejsce wykonywania działalności gospodarczej)